Hội nghị Trung ương

Trung ương cho ý kiến dự thảo Chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng XIV

Vương Trần |

Trong ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, Trung ương cho ý kiến vào Đề án tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Vương Trần |

Tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trung ương bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Vương Trần |

Tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII.

Trung ương đồng ý để bà Trương Thị Mai thôi giữ các chức vụ

Vương Trần |

Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng cá nhân, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Trương Thị Mai thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII

Vương Trần |

Sáng nay (16.5), tại trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác

Vương Trần |

Chiều 26.4, Văn phòng Trung ương Đảng đã có thông tin báo chí về Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét về công tác cán bộ.

Hơn 1,4 triệu cán bộ, đảng viên nghe quán triệt Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Vương Trần |

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Vương Trần |

Cuốn sách tuyển chọn 40 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng, có dung lượng hơn 500 trang. Nội dung cuốn sách cho thấy tinh thần trách nhiệm, tư duy tầm chiến lược, tư tưởng chỉ đạo toàn diện, sâu sắc song cũng rất cụ thể.

Trung ương thảo luận Tổng kết 10 năm thực hiện chính sách xã hội

Vương Trần |

Trong ngày làm việc thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khoá XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.

Trung ương xem xét sự cần thiết thực hiện chế độ tiền lương mới từ 1.7.2024

VƯƠNG TRẦN |

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc tới sự cần thiết, đúng đắn của việc thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 1.7.2024. Đây là một nội dung quan trọng sẽ được Trung ương xem xét, thảo luận tại hội nghị lần này.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 8, xem xét lộ trình chế độ tiền lương mới

VƯƠNG TRẦN |

Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII khai mạc trọng thể tại Hà Nội với nhiều nội dung quan trọng trong đó sẽ xem xét Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới.

Quyết liệt, nghiêm minh nhưng rất nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình

VƯƠNG TRẦN |

Từ đầu nhiệm kì khoá XIII tới nay, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chúng ta làm nhân văn, nhân ái, nhân tình, nhưng vẫn đủ răn đe, giáo dục, ngăn ngừa. Công tác này đã để lại dấu ấn nổi bật tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội và niềm tin của nhân dân.

Thực hiện tốt lấy phiếu tín nhiệm, xây dựng quy hoạch lãnh đạo các cấp

. |

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương (từ 15 đến sáng 17.5), Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, đã thành công tốt đẹp. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu tổng kết hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trung ương đã bỏ phiếu tín nhiệm với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Vương Trần |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII.

Cho thôi chức vụ, nghỉ hưu, công tác khác với 14 cán bộ diện Trung ương quản lý

Vương Trần |

Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét cho thôi giữ chức vụ, cho nghỉ công tác, nghỉ hưu, bố trí công tác khác đối với 14 cán bộ diện Trung ương quản lý.