Hội nghị Trung ương 14

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 14, khoá XII

Vương Trần |

Chiều 18.12, Văn phòng Trung ương Đảng có thông cáo báo chí về phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Thông báo về Hội nghị Trung ương 14 khoá XII

ÁI VÂN |

Chiều 18.12, Văn phòng Trung ương Đảng vừa có Thông báo về Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Hoàn thiện các phương án nhân sự tại Hội nghị Trung ương 15

. |

Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII ngày 18.12.2020.

Trung ương nhất trí cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII

Hoàng Hải - Trần Vương |

Tại Hội nghị Trung ương 14, khoá XII, Trung ương bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII.

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ 3 Hội nghị Trung ương 14 khoá XII

Vương Trần |

Chiều 16.12, Văn phòng Trung ương Đảng vừa có Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Thông cáo báo chí về Ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị Trung ương 14

Vương Trần |

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tiếp tục ngày làm việc thứ 2, bàn nhiều nội dung quan trọng.

Thông cáo báo chí về Hội nghị Trung ương 14

Vương Trần |

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã khai mạc sáng ngày 14.12.2020, tại Thủ đô Hà Nội.

Việc chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư là rất hệ trọng

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII ngày 14.12 tại Hà Nội.

Trung ương sẽ xem xét các dự thảo văn kiện để trình Đại hội XIII của Đảng

Hoàng Hải - Trần Vương |

Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Trung ương sẽ xem xét việc tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Trung ương giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII

Hoàng Hải - Trần Vương |

Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (diễn ra từ 14-20.12), Trung ương sẽ tiến hành giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hoàng Hải - Trần Vương |

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII chính thức khai mạc vào sáng nay (14.12) tại Hà Nội.