Quốc hội có những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Bế mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV. Ảnh: Quochoi.vn
Bế mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV. Ảnh: Quochoi.vn
Bế mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top