Ông Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội với số phiếu tuyệt đối

Ông Vương Đình Huệ vừa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khoá XIV. Ảnh: NT
Ông Vương Đình Huệ vừa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khoá XIV. Ảnh: NT
Ông Vương Đình Huệ vừa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khoá XIV. Ảnh: NT
Lên top