Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ứng cử đơn vị bầu cử số 3 TP.Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 TP.Hải Phòng. Ảnh VH
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 TP.Hải Phòng. Ảnh VH
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 TP.Hải Phòng. Ảnh VH
Lên top