Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra trạng thái bình thường mới ở Bình Dương

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 ở Bình Dương.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 ở Bình Dương.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 ở Bình Dương.
Lên top