Bình Dương bước vào trạng thái bình thường mới từ ngày 16.9

Tỉnh Bình Dương vào trạng thái bình thường mới từ 16.9. Ảnh: Đình Trọng
Tỉnh Bình Dương vào trạng thái bình thường mới từ 16.9. Ảnh: Đình Trọng
Tỉnh Bình Dương vào trạng thái bình thường mới từ 16.9. Ảnh: Đình Trọng
Lên top