Người dân ở Bình Dương đã tiêm vaccine được lưu thông như thế nào?

Người dân tiêm vaccine sau 14 ngày được phép lưu thông, tuy nhiên giữa các vùng khác nhau.
Người dân tiêm vaccine sau 14 ngày được phép lưu thông, tuy nhiên giữa các vùng khác nhau.
Người dân tiêm vaccine sau 14 ngày được phép lưu thông, tuy nhiên giữa các vùng khác nhau.
Lên top