Tín hiệu khả quan để khôi phục kinh tế ở Bình Dương dịp cuối năm

Dịch bệnh từng bước được kiểm soát, tạo điều kiện doanh nghiệp tái sản xuất, phục hồi kinh tế - xã hội. Ảnh: Đình Trọng
Dịch bệnh từng bước được kiểm soát, tạo điều kiện doanh nghiệp tái sản xuất, phục hồi kinh tế - xã hội. Ảnh: Đình Trọng
Dịch bệnh từng bước được kiểm soát, tạo điều kiện doanh nghiệp tái sản xuất, phục hồi kinh tế - xã hội. Ảnh: Đình Trọng
Lên top