Bình Dương dừng cấp thẻ thông hành, công văn thay đổi liên tục

Bình Dương tạm dừng thực hiện cấp thẻ thông hành. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương tạm dừng thực hiện cấp thẻ thông hành. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương tạm dừng thực hiện cấp thẻ thông hành. Ảnh: Đình Trọng
Lên top