Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng:

Phát huy sức mạnh và ý chí vươn lên của dân tộc

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh Hải Nguyễn
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh Hải Nguyễn
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top