1.300 đại biểu dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh tại buổi tổng duyệt cuối cùng (ngày 17.9) trước thềm Đại hội. Ảnh: Quang Vinh
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh tại buổi tổng duyệt cuối cùng (ngày 17.9) trước thềm Đại hội. Ảnh: Quang Vinh
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh tại buổi tổng duyệt cuối cùng (ngày 17.9) trước thềm Đại hội. Ảnh: Quang Vinh
Lên top