Hành động để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)
Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)
Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. (Nguồn: TTXVN)
Lên top