Đại hội XIII là Đại hội dẫn dắt và truyền cảm hứng mãnh liệt

GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh T.Vương
GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh T.Vương
GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh T.Vương
Lên top