Một số khu vực tại tỉnh Bắc Ninh được bỏ phiếu bầu cử sớm 1 ngày

Các tuyến đường TP.Bắc Ninh được lắp đặt các tấm pano tuyên truyền về bầu cử. Ảnh: Bacninh.gov.vn
Các tuyến đường TP.Bắc Ninh được lắp đặt các tấm pano tuyên truyền về bầu cử. Ảnh: Bacninh.gov.vn
Các tuyến đường TP.Bắc Ninh được lắp đặt các tấm pano tuyên truyền về bầu cử. Ảnh: Bacninh.gov.vn
Lên top