Bắc Ninh tạm ngưng sử dụng lao động Bắc Giang từ ngày 17.5

Bên trong KCN Quang Châu (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: PV.
Bên trong KCN Quang Châu (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: PV.
Bên trong KCN Quang Châu (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: PV.
Lên top