36 ca mắc COVID-19 mới, Bắc Giang, Bắc Ninh tiếp tục "nóng", mỗi tỉnh 10 ca

Điện Biên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng. Ảnh Văn Thành Chương
Điện Biên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng. Ảnh Văn Thành Chương
Điện Biên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng. Ảnh Văn Thành Chương
Lên top