Bắc Ninh kết thúc thời gian cách ly y tế đối với 5.000 dân

Chốt kiểm soát COVID-19 tại xã Hiền Vân (Tiên Du). Ảnh: PV.
Chốt kiểm soát COVID-19 tại xã Hiền Vân (Tiên Du). Ảnh: PV.
Chốt kiểm soát COVID-19 tại xã Hiền Vân (Tiên Du). Ảnh: PV.
Lên top