Thêm 1 huyện ở Bắc Ninh cách ly xã hội từ 14h hôm nay 19.5

TP. Bắc Ninh trong ngày đầu thực hiện cách ly xã hội. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh.
TP. Bắc Ninh trong ngày đầu thực hiện cách ly xã hội. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh.
TP. Bắc Ninh trong ngày đầu thực hiện cách ly xã hội. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh.
Lên top