Điếu văn nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Thủ tướng đọc Lời điếu nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng đọc Lời điếu nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng đọc Lời điếu nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Lên top