Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Lễ viếng nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh tại Hội trường Thống Nhất

Các lãnh đạo TPHCM đến viếng nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh tại Hội trường Thống Nhất.
Các lãnh đạo TPHCM đến viếng nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh tại Hội trường Thống Nhất.
Các lãnh đạo TPHCM đến viếng nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh tại Hội trường Thống Nhất.
Lên top