Đoàn đại biểu nước ngoài đến viếng nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cùng đoàn đại biểu vào viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen cùng đoàn đại biểu vào viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen cùng đoàn đại biểu vào viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.
Lên top