Xúc động dòng sổ tang viếng nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Lên top