Đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam viếng nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm Trưởng đoàn đã đến viếng nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh.
Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm Trưởng đoàn đã đến viếng nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh.
Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm Trưởng đoàn đã đến viếng nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh.
Lên top