Công chức năng lực “0.4”, đừng nói đến chuyện 4.0

Cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử đã tiết kiệm khoảng 14.000 tỉ đồng/năm (ảnh minh họa). Ảnh: M.Q
Cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử đã tiết kiệm khoảng 14.000 tỉ đồng/năm (ảnh minh họa). Ảnh: M.Q
Cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử đã tiết kiệm khoảng 14.000 tỉ đồng/năm (ảnh minh họa). Ảnh: M.Q
Lên top