Tập huấn đào tạo 100 chuyên gia về chính phủ điện tử

Đại biểu tập huấn là lãnh đạo về công nghệ thông tin của các Bộ, ngành, các Sở Thông tin và truyền thông các tỉnh, thành trong cả nước. Ảnh: PV
Đại biểu tập huấn là lãnh đạo về công nghệ thông tin của các Bộ, ngành, các Sở Thông tin và truyền thông các tỉnh, thành trong cả nước. Ảnh: PV
Đại biểu tập huấn là lãnh đạo về công nghệ thông tin của các Bộ, ngành, các Sở Thông tin và truyền thông các tỉnh, thành trong cả nước. Ảnh: PV
Lên top