Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên cho cán bộ công đoàn

Toàn cảnh buổi tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên. Ảnh: Huyền Ngọc.
Toàn cảnh buổi tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên. Ảnh: Huyền Ngọc.
Toàn cảnh buổi tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên. Ảnh: Huyền Ngọc.
Lên top