Xây dựng Chính phủ điện tử là vấn đề lớn, thúc bách đưa đất nước phát triển

Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến về Chính phủ điện tử. Ảnh: VGP.
Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến về Chính phủ điện tử. Ảnh: VGP.
Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến về Chính phủ điện tử. Ảnh: VGP.
Lên top