Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử góp phần chống tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.
Lên top