Chuyển 14.620 tỉ đồng tiết kiệm chi của ngân sách cho phòng, chống dịch

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Minh Hùng
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Minh Hùng
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Minh Hùng
Lên top