Giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải rõ địa chỉ và trách nhiệm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”. Ảnh: Minh Hùng
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”. Ảnh: Minh Hùng
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”. Ảnh: Minh Hùng
Lên top