Lấy kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là tiêu chí bổ nhiệm cán bộ

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Ảnh: Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Ảnh: Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Ảnh: Quốc hội
Lên top