Bắc Ninh: Cho phép nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại từ 25.2

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh. Ảnh: Báo Bắc Ninh
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh. Ảnh: Báo Bắc Ninh
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh. Ảnh: Báo Bắc Ninh
Lên top