Chủ tịch Quốc hội nghe báo cáo việc chuẩn bị giám sát trong năm 2022

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thành Chung
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thành Chung
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thành Chung
Lên top