Thường vụ Quốc hội thông qua việc thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày tờ trình. Ảnh: Minh Hùng
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày tờ trình. Ảnh: Minh Hùng
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày tờ trình. Ảnh: Minh Hùng
Lên top