Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đi bầu cử tại Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bỏ phiếu số 1 thị trấn An Lão, Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bỏ phiếu số 1 thị trấn An Lão, Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bỏ phiếu số 1 thị trấn An Lão, Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
Lên top