Thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm cuộc bầu cử thành công, an toàn

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử. Ảnh: M.Hùng
Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử. Ảnh: M.Hùng
Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử. Ảnh: M.Hùng
Lên top