Chủ tịch Quốc hội: Chuẩn bị các phương án bầu cử khi dịch COVID-19 phức tạp

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ. Ảnh: M.Hùng
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ. Ảnh: M.Hùng
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ. Ảnh: M.Hùng
Lên top