Hải Phòng: Hơn 11.000 công nhân viên chức được tuyên truyền về cuộc bầu cử

Công nhân ở An Dương (Hải Phòng) tham gia tuyên truyền bầu cử tối 28.4. Ảnh DL
Công nhân ở An Dương (Hải Phòng) tham gia tuyên truyền bầu cử tối 28.4. Ảnh DL
Công nhân ở An Dương (Hải Phòng) tham gia tuyên truyền bầu cử tối 28.4. Ảnh DL
Lên top