Bộ Công an quy định "sàn" mỗi m2 chứa 1 người trong quán karaoke, vũ trường

Nhiều quán karaoke sau Thông tư của Bộ Công an phải thực hiện "quy chuẩn" về phòng cháy, chữa cháy nếu hoạt động. Ảnh: T.V
Nhiều quán karaoke sau Thông tư của Bộ Công an phải thực hiện "quy chuẩn" về phòng cháy, chữa cháy nếu hoạt động. Ảnh: T.V
Nhiều quán karaoke sau Thông tư của Bộ Công an phải thực hiện "quy chuẩn" về phòng cháy, chữa cháy nếu hoạt động. Ảnh: T.V
Lên top