Sẽ công khai trên truyền thông chủ đầu tư vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm báo cáo trước Quốc hội về công tác phòng cháy chữa cháy. Ảnh:quochoi.vn
Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm báo cáo trước Quốc hội về công tác phòng cháy chữa cháy. Ảnh:quochoi.vn
Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm báo cáo trước Quốc hội về công tác phòng cháy chữa cháy. Ảnh:quochoi.vn
Lên top