Thảm họa cháy quán karaoke: “Mất bò mới lo làm chuồng”

Khám nghiệm hiện trường vụ cháy quán karaoke ở phố Trần Thái Tông ngày 2.11.
Khám nghiệm hiện trường vụ cháy quán karaoke ở phố Trần Thái Tông ngày 2.11.
Khám nghiệm hiện trường vụ cháy quán karaoke ở phố Trần Thái Tông ngày 2.11.
Lên top