Bao nhiêu cán bộ mất chức khi hàng nghìn vụ cháy xảy ra?

Đại biểu Cao Thị Xuân. Ảnh Quochoi.vn.
Đại biểu Cao Thị Xuân. Ảnh Quochoi.vn.
Đại biểu Cao Thị Xuân. Ảnh Quochoi.vn.
Lên top