Bầu Hiển ưu tiên xem V.League hơn World Cup

Bầu Hiển ưu tiên xem V.League hơn World Cup. Ảnh: Đ.H
Bầu Hiển ưu tiên xem V.League hơn World Cup. Ảnh: Đ.H
Bầu Hiển ưu tiên xem V.League hơn World Cup. Ảnh: Đ.H