Việt Nam đã tạo được ý chí và đoàn kết dân tộc để chống dịch COVID-19

Xét nghiệm xác định COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng
Xét nghiệm xác định COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng
Xét nghiệm xác định COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top