Gói thực phẩm miễn phí mùa dịch COVID-19: Để không ai bị bỏ lại phía sau

Địa điểm phát những gói thực phẩm miễn phí tại KTX Mễ Trì. Ảnh: Hoài Anh
Địa điểm phát những gói thực phẩm miễn phí tại KTX Mễ Trì. Ảnh: Hoài Anh
Địa điểm phát những gói thực phẩm miễn phí tại KTX Mễ Trì. Ảnh: Hoài Anh
Lên top