Nấu 640 suất ăn mỗi ngày gửi đến các bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Hỗ trợ 640 suất ăn chiều mỗi ngày cho bác sĩ tại tuyến đầu chống dịch COVID-19.
Hỗ trợ 640 suất ăn chiều mỗi ngày cho bác sĩ tại tuyến đầu chống dịch COVID-19.
Hỗ trợ 640 suất ăn chiều mỗi ngày cho bác sĩ tại tuyến đầu chống dịch COVID-19.
Lên top