Báo Đức lý giải cách Việt Nam kiềm chế COVID-19 thành công

Người dân Hà Nội giữa dịch COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng - Hoàng Việt.
Người dân Hà Nội giữa dịch COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng - Hoàng Việt.
Người dân Hà Nội giữa dịch COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng - Hoàng Việt.
Lên top