Nghiên cứu của Mỹ, Anh có thể “giải oan” nguồn gốc COVID-19 ở Vũ Hán

Các nhà nghiên cứu Mỹ, Anh, Australia cho rằng COVID-19 có thể không phải từ Vũ Hán. Ảnh: AP
Các nhà nghiên cứu Mỹ, Anh, Australia cho rằng COVID-19 có thể không phải từ Vũ Hán. Ảnh: AP
Các nhà nghiên cứu Mỹ, Anh, Australia cho rằng COVID-19 có thể không phải từ Vũ Hán. Ảnh: AP
Lên top