Xét nghiệm của bác sĩ Mỹ gây xôn xao về khởi nguồn COVID-19

Bác sĩ Mỹ xét nghiệm cho thấy kháng thể COVID-19. Ảnh: CGTN
Bác sĩ Mỹ xét nghiệm cho thấy kháng thể COVID-19. Ảnh: CGTN
Bác sĩ Mỹ xét nghiệm cho thấy kháng thể COVID-19. Ảnh: CGTN
Lên top